متحد کردن اردیبهشت سری آ جنوا اینتر serri a

متحد کردن: اردیبهشت سری آ جنوا اینتر serri a enter jenva varzeshi-Football oropa

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پدرم قبول کرد که اعتصاب غذایش را بشکند / فرزند کروبی

حسین کروبی گفت: امروز وزیر بهداشت از طرف دولت به همراه معاون امنیتی وزارت اطلاعات به منزل پدرم آمدند و قول دادند خیلی سریع نیروهای امنیتی را از منزل خارج کنند.

پدرم قبول کرد که اعتصاب غذایش را بشکند / فرزند کروبی

فرزند کروبی: پدرم قبول کرد که اعتصاب غذایش را بشکند

عبارات مهم : فرزند

حسین کروبی گفت: امروز وزیر بهداشت از طرف دولت به همراه معاون امنیتی وزارت اطلاعات به منزل پدرم آمدند و قول دادند خیلی سریع نیروهای امنیتی را از منزل خارج کنند.

فرزند مهدی کروبی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: وزیر بهداشت و معاون امنیتی وزارت اطلاعات همچنین مطرح کردند که دولت به جد پیگیر درخواست دیگر پدرم هستند و این قول را دادند و پدرم با توجه به قول وزیر بهداشت و معاون امنیتی وزارت اطلاعات قبول کرد که اعتصاب غذای خود را بشکند.

پدرم قبول کرد که اعتصاب غذایش را بشکند / فرزند کروبی

وی در آخر اظهار کرد: ماموران امنیتی هنوز از منزل پدرم خارج نشده اند ولی قول دادند تا چند روز آینده از منزل خارج شوند.

حسین کروبی گفت: امروز وزیر بهداشت از طرف دولت به همراه معاون امنیتی وزارت اطلاعات به منزل پدرم آمدند و قول دادند خیلی سریع نیروهای امنیتی را از منزل خارج کنند.

واژه های کلیدی: فرزند | کروبی | اعتصاب | بهداشت | اطلاعات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz